XSMB trực tiếp - trực tiếp xổ số miền bắc

ĐB 93971
G1 04009
G2 43968 95856
G3 62152 21508 39207
15332 64225 01051
G4 0643 8137 8453 6224
G5 4432 5499 8338
5697 8679 7236
G6 718 097 779
G7 34 85 82 33
Đầu Loto
0 07; 08; 09; HN(6)
1 18
2 24; 25
3 32(2); 33; 34; 36; 37; 38
4 43
5 51; 52; 53; 56
6 68
7 71;79(2)
8 82; 85
9 97(2); 99
Đuôi Loto
0 HN(6)
1 51; 71
2 32(2); 52; 82
3 33; 43; 53
4 24; 34
5 25; 85
6 36; 56
7 07; 37; 97(2)
8 08; 18; 38; 68
9 09; 79(2); 99

Thống kê XSMB

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
76
20 lần
21
19 lần
83
18 lần
36
17 lần
70
17 lần
90
16 lần
78
16 lần
82
16 lần
07
15 lần
64
15 lần
96
15 lần
20
15 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
52
2 ngày
53
2 ngày
85
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
14
14 ngày
29
14 ngày
50
13 ngày
48
10 ngày
75
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
7
127 lần
0
118 lần
5
115 lần
3
114 lần
9
106 lần
2
106 lần
6
105 lần
8
104 lần
4
97 lần
1
88 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
1
126 lần
0
123 lần
6
120 lần
2
117 lần
3
116 lần
4
111 lần
7
98 lần
8
97 lần
5
89 lần
9
83 lần