Kết quả xổ số Miền Bắc các thứ khác

XSDT636 - Xổ số điện toán 6x36

08 19 23 25 34 35
03 28 32 33 35 36
13 23 26 30 33 34
03 07 10 15 19 25
04 09 14 15 18 25
XEM THÊM KQXS ĐT6x36

Thống kê nhanh xổ số Miền Bắc

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
76
20 lần
21
19 lần
83
18 lần
36
17 lần
70
17 lần
90
16 lần
78
16 lần
82
16 lần
07
15 lần
64
15 lần
96
15 lần
20
15 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
52
2 ngày
53
2 ngày
85
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
14
14 ngày
29
14 ngày
50
13 ngày
48
10 ngày
75
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
7
127 lần
0
118 lần
5
115 lần
3
114 lần
9
106 lần
2
106 lần
6
105 lần
8
104 lần
4
97 lần
1
88 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
1
126 lần
0
123 lần
6
120 lần
2
117 lần
3
116 lần
4
111 lần
7
98 lần
8
97 lần
5
89 lần
9
83 lần