Thống kê theo tổng XSTTH

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Huế 22/12/2022 - 22/03/2023

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 06/03/2023 6 16
91 20/03/2023 7 2
28 19/03/2023 5 3
82 13/02/2023 5 37
37 06/02/2023 5 44
73 06/03/2023 4 16
46 20/02/2023 4 30
64 12/03/2023 4 10
55 20/03/2023 6 2
00 19/03/2023 3 3

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 91; 55;
1 83; 56;
2 02; 48; 57;
3 03; 76; 12;
4
5
6 24; 51; 97;
7 98;
8 71;
9 27; 63; 72;