Thống kê theo tổng XSTTH

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Huế 04/09/2022 - 03/12/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 27/11/2022 4 6
91 05/09/2022 2 89
28 28/11/2022 3 5
82 31/10/2022 2 33
37 03/10/2022 2 61
73 13/11/2022 2 20
46 28/11/2022 3 5
64 21/11/2022 3 12
55 07/11/2022 8 26
00 21/11/2022 3 12

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 46; 28;
1 74; 47;
2 66; 11; 84; 84;
3 76; 30; 21;
4 77;
5
6 42; 33;
7 43; 61;
8
9 54; 63;