Thống kê theo tổng XSTTH

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Huế 06/04/2022 - 05/07/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 04/07/2022 6 1
91 27/06/2022 5 8
28 20/06/2022 3 15
82 27/06/2022 5 8
37 20/06/2022 3 15
73 29/05/2022 5 37
46 10/04/2022 1 86
64 19/06/2022 3 16
55 06/06/2022 3 29
00 26/06/2022 7 9

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 19;
1 47; 47; 47;
2 39; 57;
3 76; 03;
4 86; 22; 95;
5 41; 96;
6
7 89; 43;
8 44;
9 90; 72;