Thống kê theo tổng XSQT

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Quảng Trị 02/01/2023 - 02/04/2023

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 30/03/2023 1 3
91 23/02/2023 2 38
82 26/01/2023 2 66
37 16/03/2023 5 17
73 16/02/2023 4 45
46 02/03/2023 2 31
64 23/02/2023 3 38
55 30/03/2023 3 3
00 09/03/2023 4 24

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 19; 55;
1 74;
2 84;
3 76; 30;
4 04; 86; 77;
5 78; 05;
6 42; 60; 79;
7 25;
8 80;
9 81; 45;