Thống kê theo tổng XSQT

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Quảng Trị 03/09/2022 - 02/12/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 24/11/2022 1 8
91 29/09/2022 2 64
28 01/12/2022 3 1
82 06/10/2022 2 57
37 01/12/2022 3 1
73 24/11/2022 5 8
46 08/09/2022 1 85
64 17/11/2022 4 15
55 01/12/2022 6 1
00 01/12/2022 2 1

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 37; 00; 28; 55;
1 29; 65;
2
3 21; 12; 30;
4 59;
5 14;
6 06; 79; 97;
7 70; 61;
8
9 90; 09;