Thống kê theo tổng XSQT

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Quảng Trị 07/04/2022 - 06/07/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 09/06/2022 1 27
91 30/06/2022 4 6
28 19/05/2022 3 48
82 26/05/2022 1 41
37 02/06/2022 2 34
73 19/05/2022 4 48
46 12/05/2022 2 55
64 02/06/2022 2 34
55 02/06/2022 2 34
00 02/06/2022 2 34

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 91;
1 01;
2 11;
3 94; 03; 76;
4 31;
5 69;
6 97; 24; 24; 60;
7 52; 34;
8 08; 17;
9 27; 27;