Thống kê theo tổng XSQNG

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Quảng Ngãi 22/12/2022 - 22/03/2023

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 14/01/2023 5 67
28 04/03/2023 3 18
37 11/03/2023 2 11
46 25/02/2023 4 25
64 31/12/2022 2 81
55 25/02/2023 2 25
00 28/01/2023 1 53

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0
1 56; 74;
2 75; 48; 93;
3 49;
4 04;
5 50;
6 60; 88;
7 25; 61; 52; 16;
8 17; 08;
9 27; 90;