Thống kê theo tổng XSQNG

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Quảng Ngãi 07/04/2022 - 06/07/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 25/06/2022 7 11
91 02/07/2022 4 4
28 18/06/2022 2 18
82 14/05/2022 1 53
37 28/05/2022 4 39
73 04/06/2022 3 32
46 14/05/2022 2 53
64 18/06/2022 1 18
00 25/06/2022 1 11

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 91;
1 38; 38; 10; 38; 83; 74; 83;
2
3 58; 67;
4 13; 59;
5 05;
6
7 98;
8 26; 26; 71;
9 81;