Thống kê theo tổng XSQNG

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Quảng Ngãi 02/09/2022 - 01/12/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 19/11/2022 2 12
91 19/11/2022 2 12
28 15/10/2022 1 47
82 26/11/2022 4 5
37 03/09/2022 1 89
73 22/10/2022 5 40
46 12/11/2022 3 19
64 05/11/2022 3 26
55 10/09/2022 1 82
00 08/10/2022 3 54

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 82;
1 83; 74; 38; 56;
2 02;
3 30; 76;
4
5 69; 96; 50;
6 97;
7
8 71;
9 36; 54; 81; 72; 81;