Thống kê theo tổng XSQNA

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Quảng Nam 02/09/2022 - 01/12/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 25/10/2022 1 37
91 29/11/2022 3 2
28 15/11/2022 4 16
82 29/11/2022 1 2
37 22/11/2022 4 9
73 25/10/2022 2 37
46 29/11/2022 6 2
64 25/10/2022 2 37
55 15/11/2022 2 16
00 08/11/2022 2 23

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 46; 82; 91; 46;
1 47; 56;
2 84; 48; 66;
3
4
5 96; 05; 05;
6 42; 06;
7
8 71; 26;
9 81; 45;