Thống kê theo tổng XSQNA

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Quảng Nam 02/01/2023 - 02/04/2023

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 28/03/2023 3 5
91 21/02/2023 4 40
28 21/02/2023 4 40
37 21/03/2023 4 12
46 21/03/2023 4 12
64 21/02/2023 1 40
55 07/03/2023 5 26
00 14/03/2023 2 19

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 19;
1 65; 92;
2 48; 84;
3 21; 30;
4 13;
5 23; 69; 14;
6 60;
7 16; 16; 52;
8 26;
9 81; 45;