Thống kê theo tổng XSQNA

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Quảng Nam 07/04/2022 - 06/07/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 28/06/2022 3 8
91 19/04/2022 1 78
28 31/05/2022 1 36
82 07/06/2022 3 29
37 31/05/2022 5 36
73 24/05/2022 2 43
46 28/06/2022 4 8
64 05/07/2022 5 1
55 05/07/2022 10 1
00 03/05/2022 1 64

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 64; 55;
1 01; 65; 83;
2 11;
3 49;
4 77; 40; 68;
5 41; 05;
6 51; 33;
7 16; 70; 34;
8 17;
9