Thống kê theo tổng XSQB

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Quảng Bình 07/04/2022 - 06/07/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
91 09/06/2022 1 27
28 09/06/2022 4 27
82 07/04/2022 1 90
37 19/05/2022 4 48
73 02/06/2022 3 34
46 07/04/2022 1 90
55 09/06/2022 1 27
00 30/06/2022 4 6

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 00; 00;
1 65; 01; 65;
2
3 21; 76; 49;
4
5 41; 23; 32;
6 88; 51;
7 25; 43;
8 71; 26;
9 36;