Thống kê theo tổng XSQB

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Quảng Bình 03/09/2022 - 02/12/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 01/12/2022 1 1
91 01/12/2022 4 1
28 01/12/2022 1 1
82 24/11/2022 2 8
37 17/11/2022 3 15
73 01/12/2022 4 1
46 27/10/2022 2 36
64 17/11/2022 4 15
55 01/12/2022 5 1
00 24/11/2022 5 8

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 55; 28; 91; 73; 19;
1 29; 65;
2
3
4 31;
5 14; 14; 05; 41;
6 33;
7 61; 34;
8 17;
9 90; 45;