Thống kê theo tổng XSQB

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Quảng Bình 22/12/2022 - 22/03/2023

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 16/03/2023 2 6
91 02/03/2023 2 20
28 12/01/2023 2 69
82 16/02/2023 2 34
37 19/01/2023 3 62
73 09/02/2023 1 41
46 09/03/2023 4 13
64 02/03/2023 1 20
55 09/03/2023 5 13
00 09/03/2023 2 13

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 19;
1
2 39; 57; 48; 02;
3 49; 03;
4 95; 59;
5 87;
6 15; 24;
7 61; 70; 43;
8 99; 08;
9 63;