Thống kê theo tổng XSPY

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Phú Yên 03/09/2022 - 02/12/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 28/11/2022 2 4
91 31/10/2022 2 32
28 28/11/2022 5 4
82 07/11/2022 2 25
37 14/11/2022 2 18
73 21/11/2022 3 11
46 24/10/2022 2 39
64 14/11/2022 2 18
55 07/11/2022 2 25
00 14/11/2022 2 18

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 19; 28;
1 10;
2 02; 39; 66;
3 21; 76; 76;
4 86;
5 50; 96;
6 88;
7 89;
8 71; 08;
9 54; 81;