Thống kê theo tổng XSPY

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Phú Yên 07/04/2022 - 06/07/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 20/06/2022 1 16
91 23/05/2022 3 44
28 23/05/2022 2 44
82 30/05/2022 2 37
37 30/05/2022 3 37
73 20/06/2022 3 16
46 23/05/2022 3 44
64 09/05/2022 4 58
55 13/06/2022 2 23
00 20/06/2022 1 16

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0
1 83;
2 02; 48; 57;
3 30; 30;
4 40; 68; 68; 77; 59;
5 69;
6 60;
7 61;
8 80;
9 18; 63; 81;