Thống kê theo tổng XSPY

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Phú Yên 02/01/2023 - 02/04/2023

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 20/03/2023 6 13
91 13/03/2023 4 20
28 06/03/2023 2 27
82 27/02/2023 3 34
37 27/03/2023 4 6
73 13/03/2023 4 20
46 20/02/2023 2 41
64 20/02/2023 1 41
55 27/02/2023 2 34
00 20/03/2023 2 13

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 37; 37;
1 47; 65;
2 48; 66;
3 58; 58;
4 68;
5 78; 32;
6 97; 79; 24;
7
8 80;
9 81; 36; 63;