Thống kê theo tổng XSNT

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Ninh Thuận 07/04/2022 - 06/07/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 27/05/2022 3 40
91 01/07/2022 2 5
28 24/06/2022 2 12
82 29/04/2022 1 68
37 24/06/2022 5 12
73 17/06/2022 3 19
46 06/05/2022 1 61
55 29/04/2022 1 68
00 03/06/2022 3 33

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 91;
1 01; 56; 65; 65;
2 48;
3 94; 30; 58;
4 40; 22;
5 69; 05; 78; 50;
6 24;
7
8
9 18; 72;