Thống kê theo tổng XSNT

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Ninh Thuận 03/09/2022 - 02/12/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 11/11/2022 3 21
91 21/10/2022 1 42
28 11/11/2022 1 21
82 11/11/2022 1 21
37 25/11/2022 1 7
73 30/09/2022 1 63
46 21/10/2022 1 42
64 09/09/2022 1 84
55 25/11/2022 2 7
00 28/10/2022 2 35

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 37; 55;
1 56; 83; 38;
2 75; 02;
3 76;
4 31; 95;
5 32; 05;
6
7 52; 52; 89;
8 44; 71;
9 63;