Thống kê theo tổng XSNT

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Ninh Thuận 24/12/2022 - 24/03/2023

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
91 03/03/2023 2 21
28 24/02/2023 4 28
82 10/03/2023 2 14
37 10/03/2023 4 14
73 13/01/2023 2 70
46 10/03/2023 3 14
64 10/03/2023 4 14
55 17/03/2023 3 7
00 17/03/2023 2 7

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 00; 55;
1
2 39;
3 85; 67;
4 04; 59; 31; 22; 86;
5 05; 14; 41;
6 97; 33;
7 89;
8 26;
9 18;