Thống kê theo tổng XSKT

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Kon Tum 07/04/2022 - 06/07/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 22/05/2022 3 45
91 03/07/2022 3 3
28 10/04/2022 1 87
82 12/06/2022 2 24
37 03/07/2022 4 3
73 05/06/2022 2 31
46 19/06/2022 1 17
55 03/07/2022 1 3
00 22/05/2022 2 45

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 91; 55; 37;
1 10;
2 84; 75; 11; 75; 48;
3
4 59; 77;
5 41; 87; 41;
6 60; 60;
7
8 44;
9 09;