Thống kê theo tổng XSKT

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Kon Tum 04/09/2022 - 03/12/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 06/11/2022 1 27
91 13/11/2022 6 20
28 20/11/2022 3 13
82 27/11/2022 2 6
37 09/10/2022 4 55
73 20/11/2022 6 13
46 06/11/2022 1 27
64 06/11/2022 1 27
55 13/11/2022 3 20
00 23/10/2022 3 41

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 82;
1 29; 74; 01; 47; 92;
2
3 03; 03;
4 68; 40;
5 14; 32; 69;
6 15; 06;
7 70;
8 80;
9 09;