Thống kê theo tổng XSKT

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Kon Tum 02/01/2023 - 02/04/2023

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 26/03/2023 2 7
91 19/03/2023 4 14
28 26/03/2023 2 7
37 08/01/2023 1 84
73 12/02/2023 1 49
46 05/02/2023 1 56
64 12/02/2023 2 49
55 19/03/2023 3 14

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 28; 19;
1 29;
2 75;
3 85;
4 04; 13;
5 78; 78;
6 33; 33; 79; 24;
7 25; 34;
8 17; 44;
9 72;