Thống kê theo tổng XSKH

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Khánh Hòa 04/09/2022 - 03/12/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 20/11/2022 5 13
91 09/11/2022 6 24
28 27/11/2022 4 6
82 30/11/2022 3 3
37 16/11/2022 4 17
73 09/11/2022 2 24
46 20/11/2022 5 13
64 30/11/2022 3 3
55 06/11/2022 4 27
00 30/11/2022 7 3

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 64; 00; 82;
1
2 02;
3
4 13; 22; 22;
5 41; 23;
6 33; 33;
7 16; 52; 89;
8 71;
9 36; 63; 09;