Thống kê theo tổng XSKH

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Khánh Hòa 05/04/2022 - 04/07/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 29/06/2022 8 5
91 01/06/2022 4 33
28 03/07/2022 5 1
82 19/06/2022 4 15
37 29/06/2022 6 5
73 03/07/2022 4 1
46 27/04/2022 3 68
64 22/06/2022 2 12
55 26/06/2022 4 8
00 26/06/2022 2 8

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 73; 28;
1 10; 83;
2 02; 66;
3 67;
4 13; 13;
5 32;
6 79;
7 89; 43; 70;
8 08; 08; 71;
9 81;