Thống kê theo tổng XSGL

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Gia Lai 03/09/2022 - 02/12/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 25/11/2022 3 7
91 23/09/2022 1 70
28 21/10/2022 3 42
82 28/10/2022 3 35
37 30/09/2022 1 63
73 04/11/2022 2 28
46 18/11/2022 4 14
64 18/11/2022 3 14
00 11/11/2022 1 21

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 19;
1 56; 92;
2
3 58;
4 68;
5 14; 69; 50;
6 88; 88;
7 61; 16; 61; 16; 25;
8
9 18; 09; 72;