Thống kê theo tổng XSGL

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Gia Lai 22/12/2022 - 22/03/2023

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 17/02/2023 2 33
28 10/02/2023 1 40
82 10/03/2023 3 12
37 10/03/2023 3 12
73 03/02/2023 3 47
46 10/03/2023 2 12
64 10/03/2023 4 12
55 03/02/2023 4 47
00 06/01/2023 3 75

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0
1 83; 47;
2 48; 39; 57;
3
4 31; 40; 04;
5 96; 14; 41; 23; 41;
6 97;
7 25; 61;
8 62; 62;
9