Thống kê theo tổng XSGL

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Gia Lai 06/04/2022 - 05/07/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 24/06/2022 3 11
91 20/05/2022 3 46
28 01/07/2022 3 4
37 10/06/2022 3 25
73 24/06/2022 1 11
46 17/06/2022 1 18
64 01/07/2022 2 4
55 17/06/2022 5 18
00 01/07/2022 5 4

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 00; 64; 00; 28;
1 83; 01;
2 75; 20;
3
4
5 05; 50;
6 51;
7 34; 52; 61; 25;
8
9 90; 09; 45;