Thống kê theo tổng XSDNO

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Đắk Nông 07/04/2022 - 06/07/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 28/05/2022 4 39
91 09/04/2022 1 88
28 04/06/2022 4 32
82 02/07/2022 2 4
37 04/06/2022 3 32
46 28/05/2022 4 39
64 14/05/2022 2 53
55 18/06/2022 1 18
00 02/07/2022 3 4

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 82; 00;
1 56;
2 48; 39;
3 21; 58; 58;
4 59; 59; 31;
5 05;
6 33; 79;
7 07; 43;
8 53;
9 09;