Thống kê theo tổng XSDNO

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Đắk Nông 04/09/2022 - 03/12/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 05/11/2022 1 28
91 19/11/2022 2 14
28 19/11/2022 3 14
82 05/11/2022 2 28
37 10/09/2022 1 84
73 19/11/2022 4 14
46 12/11/2022 3 21
64 29/10/2022 2 35
55 24/09/2022 4 70

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0
1
2 48;
3 49;
4 40; 59;
5 05; 69; 78; 69; 41; 69; 41;
6 15;
7 70;
8 08;
9 36; 81; 54; 09;