Thống kê theo tổng XSDNO

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Đắk Nông 02/01/2023 - 02/04/2023

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 18/03/2023 3 15
28 01/04/2023 1 1
82 04/03/2023 3 29
37 25/03/2023 4 8
73 01/04/2023 2 1
46 11/02/2023 2 50
64 25/03/2023 3 8
55 25/02/2023 2 36

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 28; 73; 73;
1
2
3 85; 85; 67;
4 04; 59; 77;
5 23;
6 06; 79;
7 07; 34;
8 17; 62; 99;
9 54;