Thống kê theo tổng XSDLK

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Đắk Lắk 04/09/2022 - 03/12/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 22/11/2022 3 11
91 29/11/2022 5 4
28 04/10/2022 2 60
82 15/11/2022 3 18
37 25/10/2022 1 39
73 29/11/2022 4 4
64 25/10/2022 3 39
55 29/11/2022 3 4
00 22/11/2022 4 11

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 91; 55; 73;
1 92;
2 84; 39;
3 21;
4
5 14; 96;
6 88; 88; 24;
7 43; 34;
8 99; 99;
9 36; 27;