Thống kê theo tổng XSDLK

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Đắk Lắk 05/04/2022 - 04/07/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 07/06/2022 2 27
91 19/04/2022 1 76
28 03/05/2022 2 62
37 10/05/2022 2 55
73 31/05/2022 2 34
46 24/05/2022 1 41
55 21/06/2022 4 13
00 26/04/2022 2 69

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0
1 10; 47;
2 75;
3 03;
4 04; 13; 13;
5 32; 96;
6 33; 24; 42; 60;
7 52; 07; 61;
8
9 09; 54;