Thống kê theo tổng XSDLK

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Đắk Lắk 02/01/2023 - 02/04/2023

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 28/03/2023 4 5
91 21/03/2023 4 12
82 03/01/2023 1 89
37 28/03/2023 5 5
73 07/02/2023 2 54
46 07/03/2023 5 26
64 31/01/2023 2 61
55 14/02/2023 2 47
00 07/02/2023 3 54

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 19; 37;
1
2 39; 75; 84; 48;
3 76; 94;
4 95; 95; 31;
5 14;
6 79;
7 52; 43;
8 62;
9 45; 54;