Thống kê theo tổng XSDNA

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Đà Nẵng 02/01/2023 - 02/04/2023

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 29/03/2023 8 4
91 18/03/2023 7 15
28 25/03/2023 13 8
82 29/03/2023 5 4
37 22/03/2023 3 11
73 15/03/2023 2 18
46 01/04/2023 6 1
64 01/04/2023 3 1
55 15/03/2023 5 18
00 15/02/2023 1 46

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 46; 64;
1 83; 83; 92;
2 57; 02;
3 03;
4 68; 04;
5 87; 87;
6 60; 42; 51;
7
8 99; 26;
9 18;