Thống kê theo tổng XSDNA

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Đà Nẵng 02/09/2022 - 01/12/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 30/11/2022 8 1
91 12/10/2022 1 50
28 26/11/2022 6 5
82 05/11/2022 4 26
37 01/10/2022 2 61
73 08/10/2022 1 54
46 19/11/2022 7 12
64 26/11/2022 2 5
55 30/11/2022 4 1
00 03/09/2022 1 89

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 19; 19; 55;
1 56;
2 48;
3 94; 94; 12; 49;
4 95; 04;
5 14; 87; 96;
6 60;
7 52;
8 53; 35;
9