Thống kê theo tổng XSDNA

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Đà Nẵng 07/04/2022 - 06/07/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 04/06/2022 4 32
91 29/06/2022 5 7
28 15/06/2022 3 21
82 25/06/2022 4 11
37 25/05/2022 1 42
73 08/06/2022 3 28
46 25/06/2022 3 11
64 22/06/2022 4 14
55 29/06/2022 10 7
00 02/07/2022 1 4

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 00;
1 65;
2 93; 02; 93; 02;
3 03; 85;
4 77;
5 05;
6 97; 88; 33; 15; 42;
7 70;
8
9 81; 45;