Thống kê theo tổng XSBDI

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Bình Định 10/09/2022 - 09/12/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 27/10/2022 3 43
91 08/12/2022 4 1
28 24/11/2022 3 15
82 08/12/2022 2 1
37 01/12/2022 2 8
73 20/10/2022 1 50
64 01/12/2022 2 8
55 08/12/2022 2 1
00 08/12/2022 4 1

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 82; 91; 55; 00;
1
2 11; 11; 93;
3 49; 12;
4 86;
5
6 06; 60; 42; 15;
7 43; 07;
8
9 63; 63;