Thống kê theo tổng XSBDI

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Bình Định 05/04/2022 - 04/07/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 30/06/2022 4 4
91 23/06/2022 1 11
82 21/04/2022 1 74
37 23/06/2022 3 11
73 09/06/2022 1 25
46 30/06/2022 2 4
64 21/04/2022 1 74
55 09/06/2022 3 25
00 05/05/2022 2 60

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 19; 46;
1 92; 56; 56;
2 93;
3
4 40; 95; 40; 31; 40;
5 69; 69; 23;
6
7 16;
8
9 72; 54; 27;