Thống kê theo tổng XSVT

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Vũng Tàu 24/12/2022 - 24/03/2023

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 24/01/2023 2 59
91 21/03/2023 2 3
28 28/02/2023 3 24
37 14/03/2023 4 10
73 10/01/2023 2 73
46 28/02/2023 3 24
55 31/01/2023 2 52
00 27/12/2022 1 87

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 91; 91;
1 83;
2 84; 75;
3 12; 58; 30; 67; 85;
4
5
6 79; 88;
7 07;
8 44;
9 54; 18; 18; 18;