Thống kê theo tổng XSVT

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Vũng Tàu 07/04/2022 - 06/07/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 24/05/2022 3 43
91 03/05/2022 3 64
28 31/05/2022 3 36
82 07/06/2022 3 29
37 26/04/2022 3 71
73 05/07/2022 1 1
46 14/06/2022 3 22
64 21/06/2022 2 15
55 07/06/2022 3 29

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 73;
1 38;
2 57; 11;
3 76; 30;
4 13; 13;
5 41;
6 33; 97; 06;
7 61; 61;
8 35; 17; 44;
9 36;