Thống kê theo tổng XSVT

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Vũng Tàu 03/09/2022 - 02/12/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 25/10/2022 1 38
91 29/11/2022 2 3
82 18/10/2022 3 45
37 29/11/2022 3 3
73 25/10/2022 3 38
46 25/10/2022 2 38
64 29/11/2022 1 3
55 18/10/2022 4 45
00 27/09/2022 2 66

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 37; 91; 64;
1 92; 65;
2 48;
3 30; 03;
4 13; 13;
5 32; 05; 05;
6 79;
7 34;
8 71;
9 81; 90;