Thống kê theo tổng XSVL

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Vĩnh Long 02/09/2022 - 01/12/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 18/11/2022 5 13
91 25/11/2022 4 6
28 25/11/2022 8 6
82 28/10/2022 1 34
73 11/11/2022 3 20
46 11/11/2022 1 20
64 28/10/2022 3 34
55 18/11/2022 1 13
00 09/09/2022 2 83

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 28; 91; 28;
1 29; 29; 83;
2
3 30; 67;
4 77; 13;
5 78; 32; 23;
6 06; 97; 79; 88; 15;
7
8
9