Thống kê theo tổng XSVL

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Vĩnh Long 22/12/2022 - 22/03/2023

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 17/02/2023 2 33
28 10/02/2023 5 40
37 17/03/2023 5 5
73 10/03/2023 2 12
46 10/03/2023 4 12
64 10/03/2023 4 12
55 03/03/2023 2 19
00 13/01/2023 3 68

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 37;
1
2
3 21; 03; 21; 12; 30; 76;
4
5 87; 14; 14;
6 97; 51; 15; 24;
7 98;
8 71;
9 72; 72;