Thống kê theo tổng XSVL

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Vĩnh Long 07/04/2022 - 06/07/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 03/06/2022 2 33
91 20/05/2022 2 47
28 03/06/2022 2 33
82 01/07/2022 4 5
37 17/06/2022 4 19
73 10/06/2022 6 26
46 20/05/2022 2 47
64 24/06/2022 1 12
55 03/06/2022 3 33
00 01/07/2022 2 5

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 82; 00;
1 83;
2 93;
3 58;
4 40; 04; 86;
5 96; 41; 78;
6 60; 33; 33; 51;
7 43;
8 26;
9 54;