Thống kê theo tổng XSTV

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Trà Vinh 05/04/2022 - 04/07/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 01/07/2022 7 3
91 17/06/2022 4 17
28 01/07/2022 2 3
82 17/06/2022 4 17
37 17/06/2022 2 17
46 15/04/2022 1 80
64 20/05/2022 2 45
55 24/06/2022 5 10
00 01/07/2022 2 3

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 28; 00; 19;
1 29;
2 20;
3 67;
4 77;
5 78; 87; 23;
6 33; 97;
7 34;
8 44;
9 18; 90; 63; 27;