Thống kê theo tổng XSTV

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Trà Vinh 04/09/2022 - 03/12/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 28/10/2022 3 36
91 25/11/2022 4 8
28 25/11/2022 3 8
37 02/12/2022 3 1
73 25/11/2022 4 8
46 02/12/2022 4 1
64 25/11/2022 3 8
00 25/11/2022 5 8

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 46; 46; 37;
1 47;
2 02; 93; 11; 75;
3
4 40;
5
6 51; 60; 60;
7 16;
8 71; 53; 99;
9 36; 90;