Thống kê theo tổng XSTV

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Trà Vinh 02/01/2023 - 02/04/2023

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
28 17/03/2023 3 16
82 03/03/2023 4 30
37 17/03/2023 4 16
73 10/03/2023 3 23
46 10/03/2023 2 23
55 17/03/2023 1 16
00 24/03/2023 3 9

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0
1
2 39; 57; 02; 57; 48; 93;
3 03; 49;
4 04;
5 87;
6 60;
7 16; 16;
8 35; 62;
9 45; 63; 63;