Thống kê theo tổng XSTG

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Tiền Giang 02/01/2023 - 02/04/2023

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 15/01/2023 1 77
91 26/03/2023 1 7
28 05/03/2023 4 28
82 15/01/2023 2 77
37 26/03/2023 1 7
73 26/03/2023 4 7
46 12/02/2023 4 49
64 19/03/2023 3 14
55 19/03/2023 3 14
00 05/02/2023 1 56

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 37; 73; 91;
1 92;
2 66; 02;
3 12;
4 68; 13; 77; 59;
5 41;
6 88; 33;
7 61; 25;
8
9 90; 81;