Thống kê theo tổng XSTG

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Tiền Giang 04/09/2022 - 03/12/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 02/10/2022 2 62
28 23/10/2022 4 41
82 13/11/2022 6 20
37 13/11/2022 6 20
73 06/11/2022 3 27
46 20/11/2022 3 13
64 02/10/2022 1 62
55 27/11/2022 3 6
00 23/10/2022 3 41

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 55;
1 29; 38;
2 93; 93;
3 49; 76;
4
5 41; 05; 50;
6 24; 33;
7 89; 07;
8 80; 99;
9 90; 45;