Thống kê theo tổng XSTG

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Tiền Giang 07/04/2022 - 06/07/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 17/04/2022 1 80
91 29/05/2022 1 38
28 03/07/2022 6 3
82 26/06/2022 4 10
37 10/04/2022 1 87
73 19/06/2022 3 17
46 03/07/2022 2 3
64 12/06/2022 3 24
55 29/05/2022 3 38
00 19/06/2022 3 17

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 28; 46;
1 10;
2 66; 66;
3
4 04;
5 87;
6 79;
7 16; 43; 16; 52; 61;
8 08; 71; 99; 80;
9 72;