Thống kê theo tổng XSTN

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Tây Ninh 02/09/2022 - 01/12/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 29/09/2022 1 63
91 01/12/2022 2 0
28 10/11/2022 3 21
82 08/09/2022 1 84
37 01/12/2022 3 0
73 17/11/2022 4 14
46 03/11/2022 2 28
64 03/11/2022 1 28
55 22/09/2022 1 70
00 27/10/2022 2 35

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 91; 37;
1 74; 47;
2 66; 39; 39;
3 76; 67;
4 13;
5
6
7
8 53; 62; 08; 80;
9 63; 54; 54; 36;