Thống kê theo tổng XSTN

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Tây Ninh 07/04/2022 - 06/07/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 28/04/2022 3 69
91 30/06/2022 3 6
28 19/05/2022 2 48
82 26/05/2022 2 41
37 23/06/2022 3 13
46 30/06/2022 2 6
64 02/06/2022 2 34
55 26/05/2022 2 41
00 23/06/2022 3 13

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 91; 46;
1 56; 29;
2 84;
3
4
5 05; 87;
6 88; 15;
7 61; 43; 16; 61; 98; 61; 52;
8 35;
9 36;