Thống kê theo tổng XSTN

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Tây Ninh 02/01/2023 - 02/04/2023

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
91 16/03/2023 2 17
82 30/03/2023 2 3
37 23/03/2023 4 10
73 30/03/2023 2 3
46 02/02/2023 2 59
64 16/03/2023 3 17
55 05/01/2023 1 87
00 16/03/2023 2 17

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 82; 82; 73;
1 83; 74; 38; 38;
2 11;
3
4 40; 86; 86;
5 32; 78;
6 97;
7 89; 16;
8 08;
9 90;