Thống kê theo tổng XSST

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Sóc Trăng 02/09/2022 - 01/12/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 21/09/2022 1 71
91 02/11/2022 1 29
28 19/10/2022 2 43
82 02/11/2022 3 29
37 23/11/2022 6 8
73 30/11/2022 2 1
46 02/11/2022 1 29
55 23/11/2022 3 8
00 23/11/2022 5 8

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 73;
1 29; 56;
2 66; 02;
3 67; 58;
4
5 96; 78;
6
7 89; 70; 07; 07; 25; 25; 43;
8 99; 44;
9