Thống kê theo tổng XSST

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Sóc Trăng 06/04/2022 - 05/07/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
91 15/06/2022 3 20
28 22/06/2022 5 13
82 27/04/2022 1 69
37 29/06/2022 4 6
73 22/06/2022 3 13
46 15/06/2022 4 20
55 29/06/2022 3 6
00 29/06/2022 1 6

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 37; 55; 00; 37;
1
2
3
4
5 14; 32; 78;
6 88;
7 25;
8 35; 99;
9 45; 09; 72; 81; 36; 54; 18;