Thống kê theo tổng XSLA

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Long An 02/01/2023 - 02/04/2023

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 04/03/2023 2 29
91 01/04/2023 5 1
28 25/03/2023 2 8
82 25/02/2023 1 36
37 18/03/2023 3 15
73 01/04/2023 3 1
64 28/01/2023 3 64
55 01/04/2023 5 1
00 18/02/2023 1 43

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 55; 73; 91; 55;
1
2 02; 20; 93; 48;
3 21; 03;
4 77; 40; 31;
5 50;
6 42; 33;
7 34; 25;
8
9