Thống kê theo tổng XSLA

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Long An 07/04/2022 - 06/07/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 02/07/2022 5 4
91 07/05/2022 1 60
82 02/07/2022 4 4
37 02/07/2022 3 4
73 23/04/2022 2 74
46 18/06/2022 2 18
64 21/05/2022 2 46
55 18/06/2022 2 18
00 11/06/2022 3 25

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 37; 82; 19;
1 74; 83;
2 20; 39;
3 67;
4
5 50; 23;
6 60; 97;
7 25; 89; 89;
8 53; 71;
9 36;