Thống kê theo tổng XSLA

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Long An 03/09/2022 - 02/12/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
91 05/11/2022 2 27
28 26/11/2022 2 6
37 15/10/2022 1 48
73 19/11/2022 6 13
46 05/11/2022 1 27
64 26/11/2022 5 6
55 19/11/2022 1 13
00 29/10/2022 2 34

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 64; 28;
1 47; 65;
2 20; 39;
3 58;
4 04;
5 32; 41; 50;
6 51;
7 98; 07; 52; 43;
8 80; 35;
9