Thống kê theo tổng XSKG

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Kiên Giang 05/04/2022 - 04/07/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 05/06/2022 1 29
91 26/06/2022 1 8
28 24/04/2022 1 71
82 12/06/2022 2 22
37 26/06/2022 6 8
73 15/05/2022 2 50
46 12/06/2022 1 22
64 03/07/2022 3 1
55 19/06/2022 1 15
00 29/05/2022 1 36

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 64;
1 10; 65; 65;
2 48; 57;
3
4 95;
5 23;
6 60; 33; 24;
7 70; 98;
8 17; 08; 35;
9 72; 63;