Thống kê theo tổng XSHCM

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số TPHCM 07/04/2022 - 06/07/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 30/05/2022 3 37
91 20/06/2022 2 16
28 11/06/2022 1 25
82 04/07/2022 5 2
37 04/07/2022 5 2
73 04/07/2022 6 2
46 27/06/2022 5 9
64 04/07/2022 8 2
55 20/06/2022 6 16
00 18/06/2022 4 18

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 73; 64; 37; 82;
1 47; 29;
2 39; 11; 11;
3
4 59; 59; 59;
5 78; 05;
6 79;
7
8 80; 80;
9 09;