Thống kê theo tổng XSHCM

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số TPHCM 03/09/2022 - 02/12/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 14/11/2022 1 18
91 26/11/2022 4 6
28 28/11/2022 6 4
82 21/11/2022 7 11
37 19/11/2022 10 13
73 10/10/2022 3 53
46 29/10/2022 5 34
64 26/11/2022 6 6
55 21/11/2022 6 11

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 28;
1 29; 92; 65; 29;
2 75; 20;
3 67; 12;
4 13; 86;
5 78; 87;
6
7 98;
8 08; 08;
9 45; 54;