Thống kê theo tổng XSHG

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Hậu Giang 03/09/2022 - 02/12/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 26/11/2022 4 6
91 24/09/2022 1 69
28 12/11/2022 4 20
82 08/10/2022 1 55
37 05/11/2022 4 27
73 19/11/2022 4 13
46 26/11/2022 5 6
64 03/09/2022 1 90
55 26/11/2022 3 6
00 12/11/2022 1 20

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 19; 46; 55; 19;
1 83; 65; 38;
2 02; 75; 84;
3 94;
4
5
6 51; 97; 33;
7 25; 34;
8 26;
9 54;