Thống kê theo tổng XSHG

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Hậu Giang 07/04/2022 - 06/07/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 18/06/2022 3 18
91 25/06/2022 7 11
28 25/06/2022 2 11
82 14/05/2022 2 53
73 21/05/2022 1 46
46 07/05/2022 1 60
64 11/06/2022 2 25
55 02/07/2022 2 4

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 55;
1 83;
2 20; 39; 93;
3 03;
4
5 41; 14; 32;
6 79; 06; 79;
7 61; 25;
8 08; 80; 99;
9 18;