Thống kê theo tổng XSHG

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Hậu Giang 22/12/2022 - 22/03/2023

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 21/01/2023 1 60
91 25/02/2023 1 25
28 04/02/2023 1 46
82 25/02/2023 1 25
37 11/03/2023 3 11
46 25/02/2023 5 25
64 04/03/2023 4 18
55 18/03/2023 5 4
00 11/03/2023 4 11

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 55;
1 56; 65; 01;
2 84; 57;
3 30; 58; 03;
4 13;
5 23; 78; 50;
6
7 61; 25; 07;
8
9 09; 81;