Thống kê theo tổng XSDT

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Đồng Tháp 04/09/2022 - 03/12/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 28/11/2022 4 5
91 28/11/2022 2 5
28 26/09/2022 2 68
82 03/10/2022 1 61
73 21/11/2022 2 12
46 10/10/2022 5 54
64 31/10/2022 2 33
00 21/11/2022 3 12

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 19; 91;
1 74; 83; 74;
2 11; 11;
3 67; 94; 49; 85;
4 68; 40;
5
6
7 61; 52;
8 26; 53;
9 54;