Thống kê theo tổng XSDT

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Đồng Tháp 06/04/2022 - 05/07/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 27/06/2022 3 8
91 20/06/2022 2 15
28 20/06/2022 2 15
73 20/06/2022 4 15
46 13/06/2022 2 22
64 20/06/2022 6 15
55 04/07/2022 7 1
00 20/06/2022 1 15

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 55;
1 92; 47; 56; 92; 29; 65;
2 66; 84;
3 30; 49;
4 95;
5 14; 41;
6 33;
7 61;
8
9 09; 54;