Thống kê theo tổng XSDT

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Đồng Tháp 02/01/2023 - 02/04/2023

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 27/03/2023 1 6
91 27/03/2023 3 6
28 20/03/2023 3 13
82 27/03/2023 1 6
37 06/03/2023 1 27
73 27/03/2023 4 6
46 13/03/2023 2 20
55 23/01/2023 1 69
00 06/02/2023 2 55

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 19; 91; 73; 82;
1 29;
2 75;
3 67; 76; 49;
4
5
6 60; 24; 60;
7 52;
8 17; 44; 53;
9 27; 63;