Thống kê theo tổng XSDN

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Đồng Nai 24/12/2022 - 24/03/2023

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 28/12/2022 1 86
91 22/03/2023 3 2
28 01/03/2023 4 23
82 11/01/2023 1 72
37 15/03/2023 2 9
73 08/03/2023 2 16
46 22/02/2023 3 30
64 15/03/2023 5 9
55 04/01/2023 2 79
00 01/02/2023 1 51

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 91;
1 38;
2 84; 20; 02; 02;
3 03; 49; 03; 21;
4 04; 13;
5 78; 87;
6 42;
7 61; 25;
8
9 54;