Thống kê theo tổng XSDN

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Đồng Nai 07/04/2022 - 06/07/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 27/04/2022 2 70
28 18/05/2022 2 49
82 29/06/2022 5 7
37 15/06/2022 3 21
46 29/06/2022 2 7
55 04/05/2022 1 63
00 25/05/2022 1 42

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 82; 46;
1 56;
2 20;
3 94; 76;
4 31; 04; 40;
5 50; 23; 14;
6 51; 88;
7 52; 34; 25;
8 35;
9