Thống kê theo tổng XSDN

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Đồng Nai 03/09/2022 - 02/12/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 19/10/2022 1 44
91 30/11/2022 5 2
28 09/11/2022 4 23
82 07/09/2022 2 86
37 05/10/2022 1 58
73 14/09/2022 1 79
64 09/11/2022 3 23
55 30/11/2022 1 2
00 21/09/2022 1 72

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 55; 91;
1 38; 74; 65;
2 66; 66;
3 30;
4 59; 95; 04;
5
6 24;
7 89;
8
9 36; 72; 63; 63; 63;