Thống kê theo tổng XSDL

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Đà Lạt 24/12/2022 - 24/03/2023

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 22/01/2023 1 61
91 26/02/2023 2 26
28 08/01/2023 2 75
82 26/02/2023 3 26
37 19/03/2023 2 5
73 12/03/2023 4 12
46 05/03/2023 3 19
64 25/12/2022 1 89
00 12/02/2023 3 40

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 37;
1 83; 83; 74;
2 48; 48; 84;
3 12;
4 13; 31; 68;
5 69; 32;
6 88;
7 98;
8
9 09; 09; 45;