Thống kê theo tổng XSDL

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Đà Lạt 05/04/2022 - 04/07/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 26/06/2022 1 8
91 26/06/2022 3 8
28 26/06/2022 3 8
82 03/07/2022 5 1
37 26/06/2022 5 8
73 08/05/2022 3 57
64 15/05/2022 4 50
55 03/07/2022 3 1

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 82; 55;
1 74; 10;
2 11; 20; 66;
3 76; 67; 67; 67;
4 40; 59; 95;
5 69;
6 88;
7 43; 98;
8
9