Thống kê theo tổng XSDL

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Đà Lạt 04/09/2022 - 03/12/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
91 06/11/2022 3 27
28 06/11/2022 1 27
82 27/11/2022 2 6
37 30/10/2022 2 34
73 27/11/2022 3 6
46 06/11/2022 1 27
64 27/11/2022 3 6
55 20/11/2022 2 13
00 16/10/2022 3 48

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 64; 73; 82; 64;
1 01;
2 02; 66; 75; 75; 66;
3 94;
4 95;
5 14; 14;
6 15; 79;
7
8 99;
9 18;