Thống kê theo tổng XSBTH

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Bình Thuận 05/04/2022 - 04/07/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 05/05/2022 2 60
91 09/06/2022 4 25
82 19/05/2022 1 46
37 30/06/2022 2 4
46 09/06/2022 2 25
64 09/06/2022 6 25
00 09/06/2022 7 25

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 37;
1 47;
2
3 30;
4 86;
5 78; 23; 78; 96;
6 42; 51; 97; 60;
7 16; 70;
8 17; 08;
9 09; 45;