Thống kê theo tổng XSBTH

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Bình Thuận 24/12/2022 - 24/03/2023

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 23/02/2023 3 29
91 19/01/2023 2 64
28 09/02/2023 2 43
82 26/01/2023 1 57
37 09/03/2023 4 15
73 23/03/2023 3 1
46 09/03/2023 2 15
64 23/03/2023 1 1
55 26/01/2023 1 57
00 16/02/2023 2 36

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 64; 73;
1 74;
2 11; 02; 93; 02;
3 30;
4 13;
5 14; 23;
6 88;
7 34; 43;
8
9 72; 27; 27; 54;