Thống kê theo tổng XSBTH

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Bình Thuận 10/09/2022 - 09/12/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 08/12/2022 2 1
28 06/10/2022 1 64
82 08/12/2022 5 1
37 24/11/2022 9 15
73 08/12/2022 1 1
46 01/12/2022 1 8
64 24/11/2022 1 15
55 24/11/2022 2 15
00 03/11/2022 2 36

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 73; 82; 19;
1
2 39;
3 76; 21;
4 04;
5 87; 14;
6 33; 15;
7 16; 98; 07;
8 62; 71; 44;
9 72;