Thống kê theo tổng XSBP

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Bình Phước 03/09/2022 - 02/12/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 19/11/2022 3 13
91 12/11/2022 2 20
28 26/11/2022 2 6
82 29/10/2022 2 34
73 19/11/2022 7 13
46 10/09/2022 1 83
64 29/10/2022 2 34
55 12/11/2022 2 20
00 26/11/2022 6 6

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 28; 00;
1 10;
2 20;
3 03; 94; 67;
4 68;
5
6 51; 51; 06;
7 07; 52; 52; 89;
8 53; 99;
9 81;