Thống kê theo tổng XSBP

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Bình Phước 07/04/2022 - 06/07/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 18/06/2022 1 18
91 02/07/2022 4 4
28 18/06/2022 5 18
82 25/06/2022 2 11
37 09/04/2022 1 88
73 30/04/2022 2 67
46 16/04/2022 2 81
64 18/06/2022 1 18
55 14/05/2022 2 53
00 25/06/2022 5 11

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 91;
1 29;
2 39; 48;
3
4 95; 13; 31; 31; 13; 04;
5
6 15; 33;
7 70; 25; 52;
8 62; 62;
9 09;