Thống kê theo tổng XSBD

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Bình Dương 07/04/2022 - 06/07/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 24/06/2022 2 12
91 13/05/2022 4 54
28 29/04/2022 1 68
82 24/06/2022 1 12
37 03/06/2022 1 33
73 24/06/2022 3 12
46 10/06/2022 2 26
64 03/06/2022 1 33
55 01/07/2022 1 5

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 55;
1 47; 38; 92; 10; 47; 65;
2 39; 84; 20; 39;
3 58; 21; 21;
4 77;
5 32;
6
7 16; 61;
8
9