Thống kê theo tổng XSBD

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Bình Dương 22/12/2022 - 22/03/2023

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 03/03/2023 2 19
91 10/03/2023 2 12
82 17/02/2023 4 33
37 10/02/2023 1 40
73 24/02/2023 4 26
46 17/03/2023 3 5
64 30/12/2022 1 82
55 24/02/2023 1 26
00 10/03/2023 3 12

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 46;
1 47; 83; 83; 56;
2
3 49;
4 22; 22; 68; 04;
5 87;
6 51;
7 43; 34; 43; 34;
8 26; 53;
9