Thống kê theo tổng XSBTR

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Bến Tre 08/04/2022 - 07/07/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 05/07/2022 2 2
91 31/05/2022 2 37
28 24/05/2022 1 44
82 28/06/2022 2 9
73 05/07/2022 4 2
46 05/07/2022 3 2
64 05/07/2022 6 2
55 31/05/2022 2 37
00 26/04/2022 1 72

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 73; 46; 19; 64;
1 83;
2 39;
3 85; 30;
4
5 50;
6 60; 33;
7 16; 61;
8 17; 17;
9 09; 09; 09;