Thống kê theo tổng XSBTR

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Bến Tre 22/12/2022 - 22/03/2023

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 21/02/2023 5 29
91 14/03/2023 2 8
28 14/02/2023 2 36
82 21/03/2023 5 1
37 07/03/2023 2 15
73 21/03/2023 4 1
46 14/03/2023 6 8
64 21/03/2023 2 1
55 07/03/2023 4 15
00 21/02/2023 1 29

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 64; 73; 82;
1
2 84; 57;
3
4 68; 59;
5 50; 32; 50;
6
7 16; 34;
8 80; 53;
9 81; 72; 72; 36;