Thống kê theo tổng XSBTR

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Bến Tre 03/09/2022 - 02/12/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 29/11/2022 3 3
91 25/10/2022 2 38
28 06/09/2022 1 87
82 01/11/2022 4 31
37 22/11/2022 2 10
46 22/11/2022 2 10
64 27/09/2022 2 66
55 22/11/2022 7 10

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 19;
1 83; 10;
2 57; 66;
3 85; 58; 12;
4 31; 22; 22;
5 50;
6 51; 24; 06;
7 98;
8
9 90; 45;