Thống kê theo tổng XSBL

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Bạc Liêu 02/09/2022 - 01/12/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 15/11/2022 3 16
91 01/11/2022 3 30
28 22/11/2022 3 9
82 18/10/2022 3 44
37 15/11/2022 6 16
73 11/10/2022 1 51
46 04/10/2022 1 58
64 22/11/2022 4 9
55 15/11/2022 2 16
00 15/11/2022 2 16

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0
1 74; 56; 83; 29; 92;
2
3 30; 12; 30; 58;
4
5 96;
6 24; 42;
7 52; 89; 70;
8 80;
9 63; 36;