Thống kê theo tổng XSBL

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số Bạc Liêu 06/04/2022 - 05/07/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 17/05/2022 2 49
91 03/05/2022 1 63
28 10/05/2022 3 56
82 26/04/2022 1 70
37 28/06/2022 1 7
73 28/06/2022 3 7
46 07/06/2022 4 28
64 07/06/2022 2 28
55 07/06/2022 2 28
00 07/06/2022 1 28

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 73; 37;
1 38;
2 11; 75; 66;
3 03; 21;
4 31; 22;
5 41;
6
7 52; 89; 16;
8 17; 08; 08; 99;
9