Thống kê theo tổng XSAG

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số An Giang 07/04/2022 - 06/07/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 09/06/2022 1 27
91 23/06/2022 3 13
28 26/05/2022 2 41
37 14/04/2022 1 83
73 30/06/2022 2 6
46 30/06/2022 4 6
64 23/06/2022 2 13
55 30/06/2022 4 6
00 30/06/2022 3 6

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 55; 00; 46; 73;
1 29; 47; 10;
2 11;
3
4 68;
5 50; 32;
6 06; 60;
7 25;
8 44;
9 72; 18; 72;