Thống kê theo tổng XSAG

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số An Giang 22/12/2022 - 22/03/2023

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 09/03/2023 4 13
91 26/01/2023 1 55
28 09/03/2023 1 13
82 09/03/2023 2 13
37 02/02/2023 3 48
46 16/02/2023 1 34
64 23/02/2023 1 27
55 23/02/2023 2 27
00 02/02/2023 1 48

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0
1 83; 10;
2 66; 75; 48; 02;
3
4 40; 04; 68;
5 50; 87; 78;
6 24;
7
8 08; 53;
9 81; 81; 63;