Thống kê theo tổng XSAG

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số An Giang 02/09/2022 - 01/12/2022

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 17/11/2022 2 14
91 13/10/2022 2 49
28 01/12/2022 4 0
82 15/09/2022 2 77
37 01/12/2022 2 0
73 08/09/2022 1 84
46 10/11/2022 3 21
64 20/10/2022 6 42
55 29/09/2022 1 63
00 15/09/2022 1 77

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 37; 28;
1 38; 38; 47; 83; 47; 01;
2 02;
3
4 13; 77;
5 78; 32;
6 79; 06;
7 43; 98; 34;
8
9