Thống kê theo ngày XSTTH

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 2 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Huế thứ 2 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 2 trong 4 tuần:
71(3 lần); 76(3 lần); 08(3 lần); 29(3 lần); 51(3 lần); 85(2 lần); 93(2 lần); 48(2 lần); 28(2 lần); 11(2 lần); 35(2 lần); 78(2 lần); 80(2 lần); 14(2 lần); 22(2 lần); 61(2 lần); 82(2 lần); 31(2 lần); 91(2 lần); 52(2 lần); 75(1 lần); 01(1 lần); 23(1 lần); 98(1 lần); 12(1 lần); 24(1 lần); 53(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 2 trong 4 tuần:
38(1 lần); 69(1 lần); 00(1 lần); 94(1 lần); 45(1 lần); 09(1 lần); 05(1 lần); 54(1 lần); 50(1 lần); 55(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác