Thống kê theo ngày XSTTH

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 2 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Huế thứ 2 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 2 trong 4 tuần:
20(3 lần); 40(2 lần); 85(2 lần); 01(2 lần); 41(2 lần); 18(2 lần); 72(2 lần); 47(2 lần); 07(2 lần); 21(2 lần); 11(2 lần); 84(2 lần); 55(2 lần); 69(1 lần); 04(1 lần); 80(1 lần); 06(1 lần); 71(1 lần); 67(1 lần); 83(1 lần); 52(1 lần); 33(1 lần); 29(1 lần); 48(1 lần); 34(1 lần); 26(1 lần); 60(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 2 trong 4 tuần:
05(1 lần); 00(1 lần); 59(1 lần); 64(1 lần); 58(1 lần); 90(1 lần); 38(1 lần); 76(1 lần); 53(1 lần); 32(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác