Thống kê theo ngày XSQT

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 5 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Quảng Trị thứ 5 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
94(3 lần); 55(3 lần); 40(2 lần); 11(2 lần); 73(2 lần); 66(2 lần); 99(2 lần); 41(2 lần); 68(2 lần); 75(2 lần); 06(2 lần); 38(2 lần); 97(2 lần); 64(2 lần); 61(2 lần); 29(2 lần); 79(2 lần); 70(2 lần); 32(2 lần); 95(1 lần); 17(1 lần); 52(1 lần); 72(1 lần); 44(1 lần); 42(1 lần); 48(1 lần); 56(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
30(1 lần); 19(1 lần); 87(1 lần); 60(1 lần); 76(1 lần); 20(1 lần); 22(1 lần); 21(1 lần); 89(1 lần); 31(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác