Thống kê theo ngày XSQT

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 5 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Quảng Trị thứ 5 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
85(3 lần); 76(3 lần); 29(3 lần); 78(3 lần); 96(2 lần); 93(2 lần); 04(2 lần); 22(2 lần); 39(2 lần); 84(2 lần); 37(2 lần); 81(2 lần); 07(2 lần); 80(2 lần); 69(2 lần); 13(2 lần); 34(2 lần); 16(1 lần); 59(1 lần); 98(1 lần); 31(1 lần); 30(1 lần); 99(1 lần); 00(1 lần); 57(1 lần); 03(1 lần); 21(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
05(1 lần); 67(1 lần); 55(1 lần); 11(1 lần); 66(1 lần); 44(1 lần); 19(1 lần); 53(1 lần); 10(1 lần); 83(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác