Thống kê theo ngày XSQT

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 5 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Quảng Trị thứ 5 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
43(4 lần); 24(3 lần); 76(2 lần); 83(2 lần); 60(2 lần); 27(2 lần); 08(2 lần); 51(1 lần); 22(1 lần); 57(1 lần); 13(1 lần); 58(1 lần); 29(1 lần); 70(1 lần); 09(1 lần); 18(1 lần); 41(1 lần); 19(1 lần); 63(1 lần); 23(1 lần); 48(1 lần); 86(1 lần); 53(1 lần); 14(1 lần); 77(1 lần); 03(1 lần); 69(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
36(1 lần); 01(1 lần); 61(1 lần); 99(1 lần); 87(1 lần); 10(1 lần); 21(1 lần); 96(1 lần); 94(1 lần); 06(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác