Thống kê theo ngày XSQNG

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 7 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Quảng Ngãi thứ 7 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
83(3 lần); 38(3 lần); 67(3 lần); 74(3 lần); 36(2 lần); 25(2 lần); 78(2 lần); 19(2 lần); 43(2 lần); 69(2 lần); 47(2 lần); 40(2 lần); 21(2 lần); 87(2 lần); 26(2 lần); 39(2 lần); 71(2 lần); 98(2 lần); 81(2 lần); 91(2 lần); 14(1 lần); 66(1 lần); 64(1 lần); 50(1 lần); 33(1 lần); 30(1 lần); 16(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
01(1 lần); 00(1 lần); 57(1 lần); 02(1 lần); 05(1 lần); 59(1 lần); 13(1 lần); 58(1 lần); 10(1 lần); 12(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác