Thống kê theo ngày XSQNG

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 7 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Quảng Ngãi thứ 7 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
38(3 lần); 10(3 lần); 81(3 lần); 53(3 lần); 71(3 lần); 99(2 lần); 11(2 lần); 83(2 lần); 85(2 lần); 02(2 lần); 57(2 lần); 60(2 lần); 82(2 lần); 72(2 lần); 88(2 lần); 06(1 lần); 46(1 lần); 45(1 lần); 43(1 lần); 12(1 lần); 97(1 lần); 52(1 lần); 33(1 lần); 01(1 lần); 89(1 lần); 15(1 lần); 34(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
22(1 lần); 19(1 lần); 66(1 lần); 92(1 lần); 17(1 lần); 27(1 lần); 39(1 lần); 74(1 lần); 09(1 lần); 62(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác