Thống kê theo ngày XSQNG

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 7 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Quảng Ngãi thứ 7 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
85(3 lần); 62(2 lần); 04(2 lần); 93(2 lần); 61(2 lần); 56(2 lần); 17(2 lần); 99(2 lần); 59(2 lần); 96(2 lần); 50(2 lần); 14(2 lần); 82(2 lần); 74(2 lần); 89(2 lần); 78(1 lần); 27(1 lần); 45(1 lần); 48(1 lần); 52(1 lần); 08(1 lần); 75(1 lần); 58(1 lần); 01(1 lần); 90(1 lần); 38(1 lần); 79(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
32(1 lần); 00(1 lần); 06(1 lần); 43(1 lần); 42(1 lần); 19(1 lần); 16(1 lần); 60(1 lần); 77(1 lần); 63(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác