Thống kê theo ngày XSQB

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 5 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Quảng Bình thứ 5 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
73(3 lần); 95(3 lần); 17(2 lần); 80(2 lần); 44(2 lần); 88(2 lần); 32(2 lần); 92(2 lần); 43(2 lần); 02(2 lần); 34(2 lần); 45(2 lần); 05(2 lần); 14(2 lần); 91(2 lần); 61(2 lần); 28(1 lần); 76(1 lần); 10(1 lần); 53(1 lần); 71(1 lần); 83(1 lần); 74(1 lần); 08(1 lần); 81(1 lần); 59(1 lần); 04(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
75(1 lần); 07(1 lần); 00(1 lần); 55(1 lần); 51(1 lần); 82(1 lần); 60(1 lần); 64(1 lần); 65(1 lần); 66(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác