Thống kê theo ngày XSQB

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 5 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Quảng Bình thứ 5 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
71(3 lần); 00(3 lần); 65(2 lần); 25(2 lần); 17(2 lần); 76(2 lần); 23(2 lần); 88(2 lần); 02(2 lần); 32(2 lần); 96(2 lần); 24(1 lần); 66(1 lần); 13(1 lần); 91(1 lần); 05(1 lần); 78(1 lần); 75(1 lần); 28(1 lần); 20(1 lần); 55(1 lần); 81(1 lần); 12(1 lần); 16(1 lần); 61(1 lần); 99(1 lần); 34(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
39(1 lần); 21(1 lần); 26(1 lần); 49(1 lần); 41(1 lần); 01(1 lần); 36(1 lần); 51(1 lần); 43(1 lần); 58(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác