Thống kê theo ngày XSPY

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 2 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Phú Yên thứ 2 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 2 trong 4 tuần:
93(3 lần); 30(3 lần); 68(3 lần); 80(3 lần); 59(3 lần); 73(2 lần); 34(2 lần); 13(2 lần); 53(2 lần); 07(2 lần); 17(2 lần); 23(2 lần); 72(2 lần); 57(2 lần); 11(2 lần); 69(2 lần); 65(2 lần); 60(2 lần); 63(2 lần); 00(1 lần); 09(1 lần); 62(1 lần); 36(1 lần); 58(1 lần); 52(1 lần); 33(1 lần); 97(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 2 trong 4 tuần:
48(1 lần); 40(1 lần); 47(1 lần); 74(1 lần); 56(1 lần); 85(1 lần); 21(1 lần); 15(1 lần); 51(1 lần); 76(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác