Thống kê theo ngày XSPY

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 2 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Phú Yên thứ 2 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 2 trong 4 tuần:
66(4 lần); 76(4 lần); 25(3 lần); 88(3 lần); 81(3 lần); 28(2 lần); 27(2 lần); 44(2 lần); 93(2 lần); 83(2 lần); 50(2 lần); 95(2 lần); 89(2 lần); 71(2 lần); 21(2 lần); 49(1 lần); 62(1 lần); 34(1 lần); 63(1 lần); 69(1 lần); 00(1 lần); 74(1 lần); 31(1 lần); 58(1 lần); 87(1 lần); 13(1 lần); 55(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 2 trong 4 tuần:
20(1 lần); 36(1 lần); 73(1 lần); 11(1 lần); 12(1 lần); 84(1 lần); 02(1 lần); 38(1 lần); 05(1 lần); 82(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác