Thống kê theo ngày XSPY

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 2 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Phú Yên thứ 2 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 2 trong 4 tuần:
36(3 lần); 97(3 lần); 45(3 lần); 37(2 lần); 61(2 lần); 13(2 lần); 04(2 lần); 58(2 lần); 22(2 lần); 76(2 lần); 42(2 lần); 90(2 lần); 91(2 lần); 48(2 lần); 81(2 lần); 65(2 lần); 78(2 lần); 47(2 lần); 63(2 lần); 20(1 lần); 93(1 lần); 84(1 lần); 50(1 lần); 35(1 lần); 51(1 lần); 02(1 lần); 59(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 2 trong 4 tuần:
24(1 lần); 54(1 lần); 39(1 lần); 44(1 lần); 00(1 lần); 10(1 lần); 21(1 lần); 72(1 lần); 11(1 lần); 77(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác