Thống kê theo ngày XSNT

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 6 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Ninh Thuận thứ 6 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
78(4 lần); 88(3 lần); 37(3 lần); 48(3 lần); 59(2 lần); 51(2 lần); 69(2 lần); 03(2 lần); 65(2 lần); 05(2 lần); 50(2 lần); 96(2 lần); 74(2 lần); 32(2 lần); 73(1 lần); 97(1 lần); 07(1 lần); 20(1 lần); 79(1 lần); 22(1 lần); 43(1 lần); 16(1 lần); 34(1 lần); 87(1 lần); 44(1 lần); 57(1 lần); 45(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
15(1 lần); 36(1 lần); 28(1 lần); 54(1 lần); 85(1 lần); 71(1 lần); 31(1 lần); 40(1 lần); 66(1 lần); 04(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác