Thống kê theo ngày XSNT

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 6 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Ninh Thuận thứ 6 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
33(4 lần); 59(3 lần); 42(3 lần); 37(3 lần); 41(3 lần); 97(2 lần); 20(2 lần); 10(2 lần); 24(2 lần); 64(2 lần); 44(2 lần); 11(2 lần); 08(2 lần); 89(2 lần); 05(2 lần); 14(2 lần); 67(2 lần); 06(2 lần); 91(1 lần); 27(1 lần); 45(1 lần); 58(1 lần); 93(1 lần); 36(1 lần); 35(1 lần); 68(1 lần); 62(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
82(1 lần); 85(1 lần); 18(1 lần); 00(1 lần); 31(1 lần); 22(1 lần); 39(1 lần); 86(1 lần); 26(1 lần); 16(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác