Thống kê theo ngày XSNT

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 6 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Ninh Thuận thứ 6 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
52(4 lần); 15(3 lần); 38(3 lần); 05(2 lần); 66(2 lần); 53(2 lần); 87(2 lần); 92(2 lần); 97(2 lần); 89(2 lần); 32(2 lần); 63(2 lần); 44(2 lần); 75(2 lần); 83(2 lần); 65(1 lần); 82(1 lần); 49(1 lần); 08(1 lần); 09(1 lần); 93(1 lần); 61(1 lần); 12(1 lần); 47(1 lần); 27(1 lần); 80(1 lần); 98(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
69(1 lần); 29(1 lần); 39(1 lần); 57(1 lần); 33(1 lần); 72(1 lần); 56(1 lần); 28(1 lần); 19(1 lần); 78(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác