Thống kê theo ngày XSKT

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các chủ nhật trong:

Thống kê theo tổng xổ số Kon Tum chủ nhật trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào chủ nhật trong 4 tuần:
74(3 lần); 21(3 lần); 75(2 lần); 82(2 lần); 17(2 lần); 91(2 lần); 40(2 lần); 61(2 lần); 80(2 lần); 03(2 lần); 42(2 lần); 09(2 lần); 59(2 lần); 04(2 lần); 55(1 lần); 11(1 lần); 05(1 lần); 54(1 lần); 57(1 lần); 63(1 lần); 92(1 lần); 43(1 lần); 81(1 lần); 51(1 lần); 64(1 lần); 89(1 lần); 41(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào chủ nhật trong 4 tuần:
48(1 lần); 26(1 lần); 13(1 lần); 07(1 lần); 73(1 lần); 56(1 lần); 15(1 lần); 28(1 lần); 86(1 lần); 46(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác