Thống kê theo ngày XSKH

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các chủ nhật trong:

Thống kê theo tổng xổ số Khánh Hòa chủ nhật trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào chủ nhật trong 4 tuần:
44(4 lần); 49(3 lần); 09(2 lần); 35(2 lần); 28(2 lần); 36(2 lần); 22(2 lần); 71(2 lần); 92(2 lần); 29(2 lần); 24(2 lần); 79(2 lần); 58(2 lần); 86(2 lần); 76(2 lần); 87(2 lần); 20(2 lần); 83(1 lần); 78(1 lần); 59(1 lần); 66(1 lần); 30(1 lần); 53(1 lần); 61(1 lần); 96(1 lần); 95(1 lần); 15(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào chủ nhật trong 4 tuần:
64(1 lần); 50(1 lần); 69(1 lần); 48(1 lần); 68(1 lần); 02(1 lần); 60(1 lần); 94(1 lần); 11(1 lần); 18(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác