Thống kê theo ngày XSKH

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 4 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Khánh Hòa thứ 4 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 4 trong 4 tuần:
99(3 lần); 67(3 lần); 78(3 lần); 39(3 lần); 30(3 lần); 40(3 lần); 56(2 lần); 37(2 lần); 07(2 lần); 68(2 lần); 01(2 lần); 51(2 lần); 73(2 lần); 26(1 lần); 43(1 lần); 96(1 lần); 82(1 lần); 47(1 lần); 52(1 lần); 29(1 lần); 89(1 lần); 33(1 lần); 86(1 lần); 70(1 lần); 74(1 lần); 36(1 lần); 80(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 4 trong 4 tuần:
63(1 lần); 64(1 lần); 84(1 lần); 23(1 lần); 18(1 lần); 79(1 lần); 21(1 lần); 02(1 lần); 15(1 lần); 28(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác