Thống kê theo ngày XSGL

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 6 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Gia Lai thứ 6 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
41(4 lần); 04(3 lần); 37(3 lần); 62(3 lần); 39(3 lần); 80(2 lần); 10(2 lần); 92(2 lần); 77(2 lần); 88(2 lần); 87(2 lần); 82(2 lần); 27(2 lần); 64(2 lần); 83(2 lần); 61(2 lần); 68(1 lần); 63(1 lần); 36(1 lần); 26(1 lần); 38(1 lần); 53(1 lần); 67(1 lần); 84(1 lần); 51(1 lần); 94(1 lần); 85(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
96(1 lần); 45(1 lần); 72(1 lần); 46(1 lần); 71(1 lần); 21(1 lần); 12(1 lần); 78(1 lần); 50(1 lần); 95(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác