Thống kê theo ngày XSGL

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 6 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Gia Lai thứ 6 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
51(4 lần); 00(3 lần); 52(3 lần); 01(3 lần); 12(2 lần); 50(2 lần); 11(2 lần); 62(2 lần); 59(2 lần); 39(2 lần); 66(2 lần); 55(2 lần); 30(2 lần); 05(2 lần); 10(1 lần); 22(1 lần); 04(1 lần); 58(1 lần); 95(1 lần); 41(1 lần); 44(1 lần); 97(1 lần); 87(1 lần); 65(1 lần); 37(1 lần); 69(1 lần); 17(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
32(1 lần); 27(1 lần); 60(1 lần); 06(1 lần); 74(1 lần); 47(1 lần); 34(1 lần); 76(1 lần); 31(1 lần); 15(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác