Thống kê theo ngày XSGL

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 6 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Gia Lai thứ 6 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
50(3 lần); 05(3 lần); 88(3 lần); 61(3 lần); 13(2 lần); 02(2 lần); 10(2 lần); 23(2 lần); 29(2 lần); 65(2 lần); 78(2 lần); 72(2 lần); 16(2 lần); 14(2 lần); 81(2 lần); 26(1 lần); 04(1 lần); 06(1 lần); 73(1 lần); 21(1 lần); 51(1 lần); 77(1 lần); 86(1 lần); 79(1 lần); 40(1 lần); 30(1 lần); 07(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
84(1 lần); 38(1 lần); 46(1 lần); 59(1 lần); 17(1 lần); 96(1 lần); 74(1 lần); 49(1 lần); 93(1 lần); 95(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác