Thống kê theo ngày XSDNO

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 7 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Đắk Nông thứ 7 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
40(3 lần); 43(3 lần); 05(3 lần); 69(3 lần); 09(3 lần); 41(2 lần); 72(2 lần); 35(2 lần); 36(2 lần); 85(2 lần); 45(2 lần); 71(2 lần); 28(2 lần); 62(2 lần); 54(2 lần); 51(2 lần); 67(1 lần); 02(1 lần); 46(1 lần); 39(1 lần); 01(1 lần); 52(1 lần); 47(1 lần); 07(1 lần); 24(1 lần); 27(1 lần); 19(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
30(1 lần); 66(1 lần); 34(1 lần); 53(1 lần); 79(1 lần); 04(1 lần); 89(1 lần); 73(1 lần); 21(1 lần); 57(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác