Thống kê theo ngày XSDNO

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 7 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Đắk Nông thứ 7 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
78(3 lần); 12(3 lần); 23(2 lần); 92(2 lần); 15(2 lần); 17(2 lần); 44(2 lần); 83(2 lần); 58(2 lần); 32(2 lần); 82(2 lần); 09(2 lần); 74(2 lần); 07(2 lần); 88(2 lần); 36(2 lần); 27(2 lần); 60(2 lần); 84(1 lần); 53(1 lần); 48(1 lần); 55(1 lần); 26(1 lần); 66(1 lần); 08(1 lần); 29(1 lần); 89(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
71(1 lần); 57(1 lần); 11(1 lần); 50(1 lần); 51(1 lần); 65(1 lần); 37(1 lần); 13(1 lần); 85(1 lần); 31(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác