Thống kê theo ngày XSDNO

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 7 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Đắk Nông thứ 7 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
59(4 lần); 34(4 lần); 58(4 lần); 87(3 lần); 79(3 lần); 09(2 lần); 32(2 lần); 00(2 lần); 53(2 lần); 67(2 lần); 31(2 lần); 41(2 lần); 57(2 lần); 65(2 lần); 05(2 lần); 33(2 lần); 82(2 lần); 42(2 lần); 63(1 lần); 78(1 lần); 74(1 lần); 43(1 lần); 55(1 lần); 66(1 lần); 03(1 lần); 30(1 lần); 81(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
45(1 lần); 86(1 lần); 83(1 lần); 15(1 lần); 48(1 lần); 07(1 lần); 39(1 lần); 56(1 lần); 21(1 lần); 60(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác