Thống kê theo ngày XSDLK

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 3 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Đắk Lắk thứ 3 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
13(3 lần); 90(3 lần); 88(2 lần); 81(2 lần); 99(2 lần); 47(2 lần); 51(2 lần); 39(2 lần); 33(2 lần); 85(2 lần); 97(2 lần); 05(2 lần); 04(2 lần); 93(2 lần); 03(2 lần); 83(1 lần); 62(1 lần); 58(1 lần); 45(1 lần); 69(1 lần); 55(1 lần); 98(1 lần); 23(1 lần); 40(1 lần); 94(1 lần); 48(1 lần); 02(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
75(1 lần); 96(1 lần); 42(1 lần); 10(1 lần); 52(1 lần); 54(1 lần); 07(1 lần); 32(1 lần); 09(1 lần); 17(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác