Thống kê theo ngày XSDLK

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 3 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Đắk Lắk thứ 3 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
07(3 lần); 66(3 lần); 19(3 lần); 94(3 lần); 32(2 lần); 53(2 lần); 58(2 lần); 29(2 lần); 99(2 lần); 93(2 lần); 15(2 lần); 95(2 lần); 16(2 lần); 47(2 lần); 35(2 lần); 49(1 lần); 09(1 lần); 14(1 lần); 96(1 lần); 05(1 lần); 06(1 lần); 86(1 lần); 80(1 lần); 46(1 lần); 10(1 lần); 02(1 lần); 63(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
42(1 lần); 65(1 lần); 75(1 lần); 20(1 lần); 31(1 lần); 34(1 lần); 08(1 lần); 21(1 lần); 44(1 lần); 84(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác