Thống kê theo ngày XSDLK

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 3 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Đắk Lắk thứ 3 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
57(3 lần); 88(3 lần); 92(2 lần); 54(2 lần); 06(2 lần); 00(2 lần); 40(2 lần); 22(2 lần); 47(2 lần); 20(2 lần); 66(2 lần); 17(2 lần); 18(2 lần); 32(2 lần); 96(2 lần); 55(2 lần); 14(2 lần); 73(2 lần); 99(2 lần); 35(1 lần); 45(1 lần); 51(1 lần); 82(1 lần); 56(1 lần); 03(1 lần); 25(1 lần); 26(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
78(1 lần); 69(1 lần); 59(1 lần); 90(1 lần); 97(1 lần); 21(1 lần); 50(1 lần); 29(1 lần); 19(1 lần); 76(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác