Thống kê theo ngày XSDNA

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 4 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Đà Nẵng thứ 4 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 4 trong 4 tuần:
39(3 lần); 96(3 lần); 30(3 lần); 43(2 lần); 61(2 lần); 81(2 lần); 58(2 lần); 91(2 lần); 38(2 lần); 07(2 lần); 05(2 lần); 47(2 lần); 25(2 lần); 17(2 lần); 56(2 lần); 55(2 lần); 90(2 lần); 65(1 lần); 64(1 lần); 15(1 lần); 97(1 lần); 70(1 lần); 02(1 lần); 98(1 lần); 33(1 lần); 19(1 lần); 99(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 4 trong 4 tuần:
27(1 lần); 31(1 lần); 68(1 lần); 67(1 lần); 86(1 lần); 10(1 lần); 21(1 lần); 84(1 lần); 60(1 lần); 06(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác