Thống kê theo ngày XSDNA

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 7 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Đà Nẵng thứ 7 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
42(3 lần); 36(3 lần); 55(3 lần); 02(3 lần); 45(3 lần); 20(3 lần); 03(3 lần); 97(2 lần); 07(2 lần); 48(2 lần); 89(2 lần); 67(2 lần); 11(2 lần); 01(2 lần); 68(2 lần); 88(2 lần); 05(2 lần); 65(2 lần); 93(2 lần); 74(1 lần); 95(1 lần); 96(1 lần); 35(1 lần); 40(1 lần); 15(1 lần); 51(1 lần); 59(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
46(1 lần); 81(1 lần); 77(1 lần); 08(1 lần); 82(1 lần); 33(1 lần); 14(1 lần); 70(1 lần); 29(1 lần); 98(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác