Thống kê theo ngày XSDNA

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 7 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Đà Nẵng thứ 7 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
87(5 lần); 50(3 lần); 21(3 lần); 53(3 lần); 74(3 lần); 13(3 lần); 77(3 lần); 42(2 lần); 46(2 lần); 99(2 lần); 25(2 lần); 90(2 lần); 75(2 lần); 26(2 lần); 64(2 lần); 43(2 lần); 27(2 lần); 52(1 lần); 19(1 lần); 84(1 lần); 04(1 lần); 20(1 lần); 93(1 lần); 82(1 lần); 08(1 lần); 70(1 lần); 57(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
23(1 lần); 49(1 lần); 94(1 lần); 68(1 lần); 48(1 lần); 56(1 lần); 14(1 lần); 58(1 lần); 41(1 lần); 22(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác