Thống kê theo ngày XSBDI

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 5 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Bình Định thứ 5 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
34(3 lần); 39(3 lần); 16(3 lần); 40(2 lần); 30(2 lần); 29(2 lần); 83(2 lần); 89(2 lần); 72(2 lần); 20(2 lần); 98(2 lần); 27(2 lần); 11(2 lần); 78(2 lần); 32(2 lần); 88(2 lần); 74(2 lần); 55(1 lần); 36(1 lần); 31(1 lần); 21(1 lần); 05(1 lần); 42(1 lần); 67(1 lần); 77(1 lần); 06(1 lần); 95(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
28(1 lần); 69(1 lần); 52(1 lần); 94(1 lần); 62(1 lần); 59(1 lần); 79(1 lần); 18(1 lần); 99(1 lần); 58(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác