Thống kê theo ngày XSBDI

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 5 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Bình Định thứ 5 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
40(4 lần); 23(3 lần); 56(3 lần); 45(3 lần); 19(2 lần); 69(2 lần); 72(2 lần); 93(2 lần); 95(2 lần); 08(1 lần); 55(1 lần); 80(1 lần); 59(1 lần); 61(1 lần); 27(1 lần); 73(1 lần); 86(1 lần); 15(1 lần); 79(1 lần); 41(1 lần); 63(1 lần); 30(1 lần); 67(1 lần); 74(1 lần); 37(1 lần); 91(1 lần); 60(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
18(1 lần); 21(1 lần); 12(1 lần); 34(1 lần); 92(1 lần); 46(1 lần); 31(1 lần); 16(1 lần); 54(1 lần); 22(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác