Thống kê theo ngày XSBDI

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 5 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Bình Định thứ 5 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
59(4 lần); 34(3 lần); 38(2 lần); 77(2 lần); 46(2 lần); 93(2 lần); 45(2 lần); 08(2 lần); 56(2 lần); 81(2 lần); 07(2 lần); 00(2 lần); 80(2 lần); 51(2 lần); 09(2 lần); 96(2 lần); 22(2 lần); 23(2 lần); 02(1 lần); 04(1 lần); 70(1 lần); 11(1 lần); 89(1 lần); 68(1 lần); 60(1 lần); 98(1 lần); 84(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
73(1 lần); 48(1 lần); 26(1 lần); 86(1 lần); 36(1 lần); 53(1 lần); 42(1 lần); 15(1 lần); 21(1 lần); 72(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác