Thống kê theo ngày XSVT

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 3 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Vũng Tàu thứ 3 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
50(3 lần); 13(3 lần); 05(3 lần); 79(2 lần); 39(2 lần); 25(2 lần); 97(2 lần); 31(2 lần); 89(2 lần); 42(2 lần); 80(2 lần); 12(2 lần); 17(2 lần); 99(2 lần); 48(2 lần); 02(2 lần); 03(2 lần); 04(1 lần); 63(1 lần); 56(1 lần); 69(1 lần); 84(1 lần); 88(1 lần); 21(1 lần); 47(1 lần); 08(1 lần); 58(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
64(1 lần); 07(1 lần); 65(1 lần); 32(1 lần); 93(1 lần); 77(1 lần); 83(1 lần); 78(1 lần); 51(1 lần); 95(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác