Thống kê theo ngày XSVT

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 3 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Vũng Tàu thứ 3 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
56(5 lần); 81(4 lần); 21(3 lần); 65(3 lần); 66(3 lần); 74(3 lần); 92(2 lần); 77(2 lần); 06(2 lần); 58(2 lần); 47(2 lần); 57(2 lần); 38(2 lần); 86(1 lần); 40(1 lần); 43(1 lần); 94(1 lần); 46(1 lần); 44(1 lần); 29(1 lần); 82(1 lần); 88(1 lần); 69(1 lần); 01(1 lần); 48(1 lần); 32(1 lần); 55(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
71(1 lần); 42(1 lần); 45(1 lần); 30(1 lần); 95(1 lần); 22(1 lần); 23(1 lần); 64(1 lần); 72(1 lần); 24(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác