Thống kê theo ngày XSVT

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 3 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Vũng Tàu thứ 3 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
18(3 lần); 54(3 lần); 76(2 lần); 14(2 lần); 28(2 lần); 11(2 lần); 42(2 lần); 31(2 lần); 87(2 lần); 36(2 lần); 68(2 lần); 01(2 lần); 91(2 lần); 44(2 lần); 12(2 lần); 75(2 lần); 58(2 lần); 86(1 lần); 66(1 lần); 69(1 lần); 15(1 lần); 71(1 lần); 61(1 lần); 90(1 lần); 95(1 lần); 98(1 lần); 30(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
83(1 lần); 67(1 lần); 48(1 lần); 79(1 lần); 27(1 lần); 60(1 lần); 38(1 lần); 84(1 lần); 92(1 lần); 05(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác