Thống kê theo ngày XSVL

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 6 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Vĩnh Long thứ 6 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
96(4 lần); 28(3 lần); 44(3 lần); 84(2 lần); 65(2 lần); 79(2 lần); 13(2 lần); 01(2 lần); 29(2 lần); 89(2 lần); 77(2 lần); 70(2 lần); 60(2 lần); 85(1 lần); 69(1 lần); 66(1 lần); 76(1 lần); 18(1 lần); 09(1 lần); 26(1 lần); 59(1 lần); 52(1 lần); 55(1 lần); 80(1 lần); 49(1 lần); 73(1 lần); 57(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
78(1 lần); 91(1 lần); 30(1 lần); 88(1 lần); 32(1 lần); 97(1 lần); 36(1 lần); 23(1 lần); 83(1 lần); 61(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác