Thống kê theo ngày XSVL

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 6 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Vĩnh Long thứ 6 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
63(3 lần); 54(3 lần); 88(2 lần); 73(2 lần); 60(2 lần); 24(2 lần); 51(2 lần); 86(2 lần); 37(2 lần); 46(2 lần); 72(2 lần); 21(2 lần); 30(2 lần); 06(2 lần); 14(2 lần); 61(2 lần); 05(2 lần); 79(1 lần); 94(1 lần); 35(1 lần); 01(1 lần); 57(1 lần); 75(1 lần); 43(1 lần); 41(1 lần); 66(1 lần); 96(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
31(1 lần); 70(1 lần); 40(1 lần); 64(1 lần); 71(1 lần); 92(1 lần); 90(1 lần); 81(1 lần); 02(1 lần); 32(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác